Tervetuloa!

Minimera
Valitse yläpuolella olevasta palkista haluamasi palvelu, jonka jälkeen saat lisätietoja ko. palvelusta.

Uutena asiakkaana voit ilman tunnistautumista
 - tehdä päivähoitohakemuksen
 - tehdä esiopetukseen ilmoittautumisen
   (Kun teet esiopetukseen ilmoittautumisen yksityiseen päiväkotiin, 
  tulee sinun tehdä myös palvelusetelihakemus, jos lapsi tarvitsee päivähoitoa 
  maksuttoman esiopetuksen lisäksi.)

 - tehdä palvelusetelihakemuksen yksityiseen päivähoitoon
 - tehdä kerhohakemuksen
 - tehdä siirtohakemuksen toiseen päivähoitopaikkaan
 - arvioida perheen päivähoitomaksujen suuruuden

Verkkoasiointi - palvelun huoltoajot
Palvelut ovat huoltoajon vuoksi pois käytöstä torstaisin kello 6.30 - 7.00.

Arvio päivähoitomaksusta
Laskurilla (Tulot ja maksut/Arvio päivähoitomaksusta) saatte arvion päivähoitomaksustanne (yksityisessä päivähoidossa päivähoitomaksun suuruisesta omavastuuosuudesta). Arvio perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annettuun lakiin, joka astuu voimaan 1.3.2023 alkaen.

Henkilörekisteristä
Lapsen päivähoidon järjestämiseen liittyvistä asiakirjoista ja asiakastietojärjestelmään tallennetuista tiedoista muodostuu henkilötietolain tarkoittaman henkilörekisteri. Tietosuojaseloste on nähtävänä Kuopion kaupungin internet sivuilla osoitteessa https://www.kuopio.fi/tietosuojaselosteet.

Saatavilla olevat palvelut:

Minimera


Close Help