Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kk ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuksenpaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Varhaiskasvatushakemus on voimassa kuusi kuukautta (6 kk) hakemuksen jättöpäivästä lukien.

Hakemusta täyttäessäsi tarkista, että perheen yhteystiedot (puhelin ja sähköpostiosoite) ovat oikein.


Tervetuloa lasten päivähoitohakemukseen. Klikkaa Tee hakemus -painiketta jatkaaksesi.


Close Help